………………………………………..

مدیرعامل : مهندس مــهدی حق شــناس

…………………………………………

تحریریه خبر:            تلفن: ۴۵۸۲۴۲۹۴-۰۳۱              نمابر:   ۴۵۸۲۴۲۹۵- ۰۳۱

…………………………………………

سازمان آگهی، تبلیغات و روابط عمومی:          تلفن: ۴۵۸۲۴۲۹۴-۰۳۱

…………………………………………

آدرس پست الکترونیک :          info@tabasomnews.ir

…………………………………………

نشانی: اصفهان – میدان لاله – ابتدای بزرگراه شهید اردستانی

…………………………………………

تبسم خبر با مجوز هیت محترم نظارت برمطبوعات

Tabasomkhabar.ir

Tabasomnews.ir

Tabsom.ir

…………………………………………

 

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما