به گزارش تبسم، رسول زرگرپور در سی و نهمین کارگروه مدیریت و هدایت ویژه گندم و آرد استان با شنیدن گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های عضو در زمینه اجرای مصوبات جلسه گذشته و ساماندهی توزیع نان سرد بسته بندی، اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه ساماندهی نان سرد بسته بندی در دستور کار قرار می گیرد و توسط اصناف با فروشندگان نان سرد با بسته بندی غیر مجاز برخورد خواهد شد.

استاندار اصفهان بر تعیین تکلیف واحدهای نانوایی فاقد پروانه کسب تاکید کرد و ضوابط مربوط به پروانه کسب و ضرایب تخصیص گندم کارخانجات آرد را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و در این رابطه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

سرانه آرد شهرستانهای نطنز و خور و بیابانک و بررسی مکاتبات، گزارشات و پیشنهادات واصله از کمیته های آرد و نان شهرستان ها از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص میزان سهمیه آرد این دو شهرستان تصمیم گیری شد.