به گزارش تبسم، در چهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان، نمایندگان شورا برای حضور در جلسات مجامع، کمیسیونها، شوراهای سازمان ها و هیئت مدیره ها انتخاب شدند.