به گزارش تبسم، سید ضیاء الدین هاشمی، در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: اگر یک درصد از بودجه های وزارت علوم که به پارک های علم و فناوری اختصاص می یابد این دستاوردها را به همراه داشته باشد، در صورت رشد ۱۰۰ درصدی می تواند سهم بسیاری در توسعه پارک ها و دستاوردهای آنها داشته باشد.

وی تصریح کرد: افزایش بودجه پارک های علم و فناوری را پیگیری می کنیم.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از الگوهای نشاط و توسعه است، گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یک الگوی موفق در کشور مطرح است.

وی با اشاره به اینکه دلبستگی ما ادامه این الگو و تعهد ما رفع دغدغه های این شهرک و بهره گیری از ظرفیت های آن است، افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در بخش تجاری سازی دستاوردهای علمی وارزش آفرینی و ثروت آفرینی درحوزه علم و فناوری دستاوردهای بسیار خوبی داشته و انتظار ما ادامه همین روند در آینده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نباید از ماموریت های اصلی خود فاصله بگیرد، اظهار کرد: موفقیت شهرک در این است که ظرفیت های ارزشمند خود را در این مسیر به پیش ببرند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان دومین استان در حوزه آموزش عالی است، تصریح کرد: این استان یک پایگاه اصلی دانشگاهی در کشور بوده، هست و خواهد بود و امیدوارم شاهد درخشش مراکز این استان باشیم و بسیار خوشحالم که دومین سفر استانی‌ام به اصفهان بوده است.

سرپرست وزارت علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها باید بتوانند به رسالت تاریخی خود در این مقطع زمانی توجه مضاعف داشته باشند تا شاهد تحولات در عرصه اجتماعی و اقتصادی و روند توسعه باشیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها عنصر محرک جامعه هستند، ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات باید نقش شایسته خود را ایفا کنند. البته در عرصه آموزش و پژوهش و تولید علم در سطح ملی و جهانی دستاوردهای خوبی داشتیم و در حوزه فناوری و نوآوری حرکت‌هایی آغاز شده که بسیار ارزشمند است اما نیاز به تحولی جدید دارد.

هاشمی عنوان کرد: شهرک علمی‌و تحقیقاتی اصفهان در این عرصه پیشرو بوده است و دلیل اینکه اصفهان را انتخاب کردم، به دلیل اهمیت شهرک علمی‌وتحقیقاتی است. این شهرک دستاوردهایی به عنوان کانون اقتصادی و صنعتی دارد. این شهرک در فرایند تحول و توسعه استان نقش‌ آفرینی داشته است.

وی با بیان اینکه در این بازدید با ظرفیت‌ها و دستاوردهای اینجا آشنا شدم، افزود: امیدوارم این افتخارآفرینی‌ها بیشتر شود و در وزارت علوم نیز بررسی‌هایی صورت گیرد و متناسب با ظرفیت‌ها حتما حمایت‌ها را از شهرک علمی‌ و تحقیقاتی اصفهان تقویت خواهیم کرد.